Poziv na završnu konferenciju projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Popovac

Završna konferencija projekta ˝Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Popovac˝ se saziva povodom završetka izgradnje reciklažnog dvorišta u Popovcu, koji je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda u sklopu Poziva ˝Građenje reciklažnih dvorišta˝ referentni broj KK.06.3.1.0116. temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Poziv – završna radionica

Print Friendly, PDF & Email