Obavijest o nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Općina Popovac sukladnio zakonskim obvezama objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Popovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a javnosti je dostupan i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati.

Primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt Plana građani mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac uz izloženi nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Popovac.

Primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Popovac, mještani, udruge, tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe s javnim ovlastima mogu dati pismeno, na adresu V. Nazora 32, 31303 Popovac ili putem pošte.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

Rok za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja je 30 kalendarskih dana od dana objave nacrta Plana.

Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u navedenom roku, Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac će obraditi.”

 Nacrt 1.dio, Nacrt 2.dio.

Print Friendly, PDF & Email