Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac

Temeljem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac, koju je Općinsko vijeće Općine Popovac donijelo na sjednici održanoj 22. studenog 2022. godine, a koja je objavljenja u „Službenom glasniku Općine Popovac“ broj 6/22, započela je izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac (u daljnjem tekstu: Plan).

O prijedlogu Plana provest će se javna rasprava, tijekom koje će se moći dostavljati primjedbe i prijedlozi. Javna rasprava biti će objavljena sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac na broj telefona 031/728126, te na mrežnoj stranici Općine Popovac.

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac

Print Friendly, PDF & Email