Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. lipnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili slanjem emaila na adresu popovac@popovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Popovac.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Popovac. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Popovac www.popovac.hr.

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na internet stranici Općine Popovac predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Popovac – www.popovac.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Obavijest

Obrazloženje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Print Friendly, PDF & Email