Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. lipnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu Općine Popovac (na dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac ili slanjem emaila na adresu popovac@popovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Popovac.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Popovac www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac u zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

 

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obavijest

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obrazloženje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Print Friendly, PDF & Email