Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Popovac („Službeni glasnik“ Općine Popovac br. 1/20 i 3/21) i Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju, općinski načelnik dana 03. studenog 2023. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u
učeničkim domovima i privatnom smještaju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za dodjelu sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i privatnom smještaju.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici sufinanciranja iz točke I. javnog poziva su učenici srednjih škola – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Popovac.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi koji se sufinanciraju su:

  • trošak smještaja u učeničkom domu
  • trošak privatnog smještaja

Iznos sufinanciranja:
Općina će sufinancirati trošak smještaja u iznosu od 66,36 eura mjesečno. Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja osiguravaju se u proračunu Općine Popovac.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Uz obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

  • preslika ugovora o najmu stana ili potvrda o boravištu na adresu privatnog smještaja ili preslika ugovora sa učeničkim domom
  • uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 6 mjeseci) ili preslik osobne učenika
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  • potvrda o upisu u srednju školu za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Popunjeni zahtjev uz potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac uz naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja učenika u učeničkim domovima i privatnom smještaju“ ili osobno u prostorije Općine Popovac.
Rok za dostavu zahtjeva je 17. studenog 2023. godine.

Poveznice na objavu i obrasci:
Javni poziv

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje – srednjoškolci

Općinski načelnik
Zoran Kontak, dipl.oec

Print Friendly, PDF & Email