Javni poziv za dodjelu stipendija za 2018/2019. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019.

Iznos stipendije je 400,00 kn mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,
– imaju prebivalište na području Općine Popovac,
– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva, na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno najkasnije do 09. studenog 2018.g, pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac – za dodjelu stipendija-, V. Nazora 32, 31303 Popovac, a moraju sadržavati:

-prijavu za dodjelu stipendije,
-dokaz o prebivalištu na području Općine Popovac (uvjerenje MUP-a)
-presliku osobne iskaznice,
-potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
-izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,
Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama Općine Popovac i oglasnoj ploči Općine Popovac.

 Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Općine Popovac i stipendiranog studenta.

Ostale informacije o navedenom mogu se dobiti na telefon 031/728-126.

KLASA: 602-04/18-01/03

URBROJ: 2100/08-02/18-01 Načelnik Općine Popovac

Popovac, 25. listopada 2018. Zoran Kontak

Original objavu pronađite ovdje.

Print Friendly, PDF & Email