Javni poziv – edukacija za održivu uporabu pesticida

jpNajavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju. Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12).

Spomenuti Pravilnik propisuje obvezu edukacije za sve korisnike najkasnije do 26. studenog 2016.godine.

Osobe koje nakon spomenutog roka neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupiti potrebna sredstva za zaštitu bilja, (osim amaterskih).

Kako je Općina Popovac zainteresirana za organizaciji ovog osposobljavanja za građanstvo na svom području (putem Odbora za poljoprivredu) i u suradnji sa Učilištem za obrazovanje, izdavaštvo i savjetovanje KONTROL BIRO, poziva sve zainteresirane mještane Općine Popovac da se prijave za iskazanu edukaciju koja bi se organizirala 03. 03. i 04.03.2015. godine na području Općine Popovac u prostorijama doma kulture u Popovcu, Vladimira Nazora 32. Modul za korisnike (OPG i drugih poljoprivrednika) realizira se u tri nastavna dana u večernjim satima (17.00 – 20.30 sati).

Cijena ovog osposobljavanja iznosi 370,00 kuna po polazniku, a Općina Popovac će sufinancirati osposobljavanje u iznosu od 100% tako da su stanovnici naše Općine oslobođeni plaćanja troškove edukacije.

Kako bi smo pravodobno utvrdili broj zainteresiranih sumještana za edukaciju molimo sve zainteresirane na prijavu do najkasnije 03.03.2015. godine, putem mobitela 098/ 405948 – komunalnom redaru.

NAČELNIK OPĆINE
Zoran Kontak, dipl.oec.

Print Friendly, PDF & Email