Javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11. i 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme

– komunalni radnik – 2 izvršitelja/izvršiteljice na vrijeme od šest mjeseci.

 

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a sukladno čl. 19. st. 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj«, preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Tekst natječaja u cijelosti: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8313188.html

Upute i obavijest kandidatima

Print Friendly, PDF & Email