Izgradnja Društvenog doma u Kneževu

Općina Popovac zaprimila je jedan zahtjeva za pojašnjenjem Dokumentacije za nadmetanje u predmetnom postupku.

Opširnije ovdje.

Print Friendly, PDF & Email