Javni poziv za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Popovac“ u Općini Popovac

Prihvatljivi korisnici po ovom javnom pozivu koji mogu sudjelovati u projektu Zaželi za Popovac su:

 1. A) OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 2. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
  • Samačko kućanstvo (120 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
  • Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
  • Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
 3. koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

 1. B) ODRASLE OSOBE SA INVALIDITETOM (18 I VIŠE GODINA)
  1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
  2. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta (oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja)
  3. koje istovremeno ne koristi sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
  4. čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Opširnije

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Popovac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi za Popovac“

Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Popovac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi za Popovac”

II. Broj traženih radnika: 18 osoba

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseca

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 125/23.).

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Popovac

Opširnije

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Popovac (“Službeni glasnik Općine Popovac”, broj 1/20. i 3/21.), a u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 111/21. i 114/22.) općinski načelnik Općine Popovac raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Općinu Popovac u 2024. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21, 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Popovac koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Popovac.

 

Javni poziv

Obrazac 1 – Podaci o prijaviteljima

Obrazac 2 – Podaci o programskim sadržajima

Obrazac 3 – Izjava Općina Popovac