Javni poziv – edukacija za održivu uporabu pesticida

jpNajavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju. Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12). Opširnije

Radionica vezana za natječaje iz Podmjere 4.1. i Podmjere 4.2.

Lokalna akcijska grupa Baranja u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i Općinom Popovac organizira stručnu radionicu vezanu za natječaje iz Podmjere 4.1. i Podmjere 4.2. Programa ruralnog razvoja 2014-2020 na kojoj će poljoprivrednici i svi potencijalni korisnici dobiti detaljne informacije o mogućnostima korištenja ovih podmjera.

Opširnije

Izvješće o stanju u prostoru Općine Popovac

izvjesce-300x199Osnova i ciljevi izrade Izvješća o stanju u prostoru Općine Popovac definirani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (”Narodne novine”, broj 117/2012 od 24. listopada 2012. godine). U tijeku izrade ovoga Izvješća stupio je na snagu i Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (”Narodne novine”, broj 48/14.).

Cjeloviti izvješće preuzmite ovdje…

Izvješće s javne rasprave

izvjesceNa temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Popovac, KLASA: 350-02/14-01/02, URBROJ: 2100/08-02/13-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova na području Općine Popovac, objavila je javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac.

Opširnije

Javni poziv udrugama

jp

Općina Popovac poziva sve udruge s područja Općine Popovac da svoje zahtjeve za sufinanciranje iz proračuna u 2015. godini dostave zaključno do 15. listopada 2014. godine na adresu Općine Popovac, ili osobno u odjel računovodstva.