Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac od 22. do 26.10.2020. godine.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije:

 

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Obavijest o natječaju za najam stana u vlasništvu OŠ Popovac

Obavještavamo sve zainteresirane da Osnovna škola Popovac daje u najam stan koji se nalazi u ulici Vladimira Nazora 7c u Popovcu površine 49,80 m2.

 

U pismenoj prijavi za najam stana kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Pismena prijava za najam stana,
  2. Presliku osobne iskaznice nositelja najma i svih članova kućanstva,
  3. Izjavu o visini ponuđenog iznosa mjesečnog najma stana,
  4. Potvrdu poslodavca da je član kućanstva u radnom odnosu.

 

Početni iznos mjesečnog najma stana je 350,00 kuna, a kriterij odabira ponude za najam stana je ponuda sa najvišim iznosom mjesečnog najma stana.

Najam stana je na određeno vrijeme i to do prodaje istoga.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da svoju pismenu prijavu o najmu stana dostave poštom ili osobno u tajništvo škole s potrebnom dokumentacijom zaključno s danom 20.10.2020. godine do 13:00 sati.

 

 

 

Popovac, 12.10.2020. godine

 

 

RAVNATELJICA    

JADRANKA SABLJAK