Tretiranje komaraca

Obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje.

Dana 10. lipnja 2023. godine (od 19:00 do 22:00 sata) tvrtka Pestrid d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109, provesti će adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Popovac.

Napomena: u slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka, tretman se odgađa na slijedeći dan.

Upozoravamo: 

  • Vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu
  • Roditelje da spriječe nepotrebno izlaganje djece instekticidu
  • Građane s dišnim smetnjama kao i sve ostale da se ne izlažu dimu
  • Pčelare da zatvore svoje košnice.

Dodatne informacije:

Javni natječaj

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac raspisuje

OGLAS

za prijam u službu namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac na određeno vrijeme
– Komunalni radnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju 2 (dva) mjeseca

Prijave na Oglas s prilozima se podnose u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: „ Za Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac – ne otvaraj“ preporučeno poštom na adresu: Općina Popovac, Vladimira Nazora 32., 31 303 Popovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u službene prostorije Općine Popovac u Popovcu, Vladimira Nazora 32.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja Oglasa, u cijelosti ili djelomično.

Tekst natječaja u cijelosti: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133324757

Upute i obavijest kandidatima