Obavijest o dodijeli božićnice za umirovljenike

Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna (domaća i strana), imaju pravno na božićnicu od Općine Popovac u iznosu od 150,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 2.001,00 do 4.000,00 kn imaju pravo na iznos od 100,00 kuna.

Rasporede podjele božićnice:

  • U Kneževu: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati (u mjesnom odboru)
  • U Branjini: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati (u mjesnom odboru)
  • U Popovcu: 11.12. 2019. g. u vremenu od 10,00-12,00 sati(u uredu Općine)

Sa sobom obavezno treba donijeti na uvid osobnu iskaznicu, OIB i zadnji odrezak od mirovine. Nakon ove podjele, božićnica će se moći podići samo u uredu Općine Popovac zaključno do 20.12.2099. godine.

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za 2019/2020. godinu

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Općine Popovac i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Iznos stipendije iznosi 500,00 kuna mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednješkolsko obrazovanje, koji:

  • su državljani Republike Hrvatske
  • imaju prebivalište na području Općine Popovac
  • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu.

Pravo podnošenja nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Općine Popovac, a nisu izvršili ugovorne obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave ovog poziva na internetskim stranicama www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine Popovac, odnosno na najkasnije do 04. prosinca 2019. godine pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Popovac – za dodjelu stipendija, Vladimira Nazora 32, 31303 Popovac, a moraju sadržavati: Opširnije

Provođenje deratizacije

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Popovac.

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, S. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Popovac u dana 4. i 5. studenog 2019.g.

Podaci o sredstvu kojim ae se obavljati deratizacija:

  • Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
  • aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađala do prvog vremenski pogodnog termina.

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Kordinatori: Ivan Pavoković, sanitarni tehničar (098 309 470)

Dodatne informacije ovdjeovdje.

za Pestrid d.o.o.
Ivan Pavoković, san. teh.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Popovac, na radno mjesto – referent za računovodstvo i financijske poslove, upućuje – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Pisano testiranje: 04. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac

Intervju: 06.  studenoga 2019. godine (srijeda) u 9:00 sati u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac

Opširnije