Poziv učenicima srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Popovac o sufinanciranju troškova smještaja

Pozivaju se zakonski zastupnici učenika srednjih škola koji su smješteni u učeničke domove da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troška smještaja učenika u iznosu od 250,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. potvrda o upisu u srednju školu,
2. preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
3. izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
4. uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i
5. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Popovac, 10. 03. 2016.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE POPOVAC

Nabava drva za ogrjev

Nabava drva za ogrjev (bagrem, bukva, grab, hrast) za clanove Udruge umirovljenika (700 m3). Pozivaju se poduzeca registrirana za prodaju ogrjevnog drva da pošalju ponude sa cijenama ogrjevnog drva po vrstama ogrjevnog drva i cijenama po metru kubnom.

Molimo poslati pisane ponude do 10. veljace 2016. godine na adresu

Udruge:
UDRUGA UMIROVLJENIKA
OPCINE POPOVAC
Vladimira Nazora 27, 31303 Popovac

Za ostale informacije možete se obratiti u uredovno vrijeme na telefon 0981845842, ili osobno u sjedište Udruge umirovljenika Opcine Popovac.

Originalni javni poziv možete pronaći ovdje.

Predsjednica:
Mira Kovac