Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Općine Popovac

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode – suša na poljoprivrednim, voćarskim i povrtlarskim kulturama na području Općine Popovac da istu mogu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Popovac

Prijave se podnose od 24. rujna do 06. listopada 2017. godine
u vremenu od 8,00 do 13,00 sati,

Prilikom prijave štete potrebno je dostaviti presliku posjedovnog lista katastarske čestice na kojoj se nalazi oštećena kultura, zapisnik o uporabi poljoprivrednog zemljišta, i OIB prijavitelja.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika i likovnih mapa za 2017./2018. školsku godinu.

Općina Popovac sufinancira nabavku školskih udžbenika :

Od 1. do 4. razreda u iznosu 140,00 kn i od 5. do 8. razreda u iznosu od 360,00 kn te svim učenicima likovne mape.
Javni poziv je objavljen 09. kolovoza i traje do početka školske godine.
Sredstva za sufinanciranje školskih udžbenika može ostvariti učenik pod sljedećim uvjetima:

  • da ima prebivalište na području Općine Popovac,
  • da je upisan u Osnovnu školu Popovac,
  • da ne ostvaruje pravo na besplatne udžbenike prema drugim propisima.

Obrazac zahtjeva nalazi se na Internet stranicama www.popovac.hr i u prostorijama Općine Popovac i može se preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati

Isplata će se vršiti prema želji roditelja/skrbnika na račun ili u gotovini.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Popovac, 08.kolovoza 2017. Općina Popovac

Velika gospa

proslava_blagdana_velike_gospe_2015_mPozivamo sve 15. kolovoza 2017. godine da svojim dolaskom uveličate proslavu blagdana Velike Gospe.

  • 09:40 sati – Okupljane ispred katoličke crkve sv. Josipa u Popovcu;
  • 10:00 sati – Svečana procesija do svetišta Marije Lurdske u popovačkom brdu;
  • 10:30 sati – 6. Smotra svatovskih zaprega – izbor najljepše zaprege
  • 11:00 sati – Svečana sveta misa u svetištu Marije Lurdske;
  • 13:00 sati – Utakmica preciznosti, brzinska utakmica i tekličko jahanje u organizaciji konjičkog kluba Baranjsko biserje iz Popovca.

Opširnije

Azbestni otpad

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Popovac, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zakljućno do 28. 07. 2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest osobno u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Popovac.

Prijavnicu i original poziv pronađite ovdje & ovdje.